Denex A/S: Afslag på ansøgning om godkendelse af permanent depot af olieforurenet jord

15-03-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Denex A/S, Tuenvej 120, Frederikshavn afslag på ansøgning om godkendelse af permanent depot af olieforurenet jord.

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Denex A/S, Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn, afslag på ansøgning om etablering af et permanent depot af olieforurenet jord på matr. 56, Elling by, Elling.
Afslaget gives efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Se afslag på ansøgning her