Daka Bioindustries Randers: Afgørelse i forbindelse med etablering af ny råvarehal

10-03-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Daka Bioindustries Randers afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af råvarehal samt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

Miljøstyrelsen Aarhus har den 19. januar 2011 modtaget ansøgning fra Daka Bioindustries Randers om miljøgodkendelse af ny råvarehal samt anmeldelse af projektet i forhold til VVM-reglerne.

Anmeldelsen i forhold til VVM-reglerne er indgivet til Randers Kommune i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Randers Kommune har den 19. januar 2011 videresendt ansøgning og anmeldelse til Miljøstyrelsen Aarhus.

Se afgørelsen her