BAC Corrosion Control A/S. Miljøgodkendelse

16-03-2011

Miljøstyrelsen har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med yderligere 5 gasopvarmede ovne til anodeproduktion.
Klagefrist 13. april 2011 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med yderligere 5 gasopvarmede ovne til anodeproduktion. Samtidig er den eksisterende miljøgodkendelse taget op til revision. Ved revurdering overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen og der meddeles nye vilkår.

Miljøstyrelsens afgørelse

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, 72 54 43 55 eller og skal være modtaget senest den 13. april 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .