Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri: Ansøgning om miljøgodkendelse

09-03-2011

Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt varmebehandlingsanlæg samt opføre en ny lagerhal.

Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt varmebehandlingsanlæg samt opføre en ny lagerhal.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 6. april 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.