Affalds- og Genbrugscenter Rørdal: Afgørelse om klassificering af anlæggets enhed

16-03-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har truffet afgørelse om klassificering af affalds- og genbrugscenterets deponeringsenhed beliggende på Rørdalsvej 111,
9220 Aalborg Ø, 9310 Vodskov som kystnær enhed for mineralsk affald.

Miljøstyrelsen Aarhus hartruffet afgørelse om klassificering af affalds- og genbrugscenterets deponeringsenhed beliggende på Rørdalsvej 111,
9220 Aalborg Ø, 9310 Vodskov som kystnær enhed for mineralsk affald.

- afgørelse