Uniscrap, Grenaa: Shredning af miljøbehandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere er ikke VVM-pligtig

10-05-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at oplagring og forsøg med shredning af miljøbehandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere hos Uniscrap, Grenaa ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at oplagring og forsøg med shredning af miljøbehandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere hos Uniscrap, Grenaa ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2. Der vil blive kørt to forsøg à maksimalt to dages varighed.

- afgørelse om ikke VVM-pligt