Skjerk Fyldplads: Afgørelse om overgang til passiv drift

19-05-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Herning Kommune afgørelse vedr. overgang til passiv drift for Skjerk Fyldplads.

Miljøstyrelsen har på baggrund af reglerne i Bekendtgørelse om Deponeringsanlæg afgjort, at efterbehandlingsperioden for Skjerk Fyldplads, Feldborg 8, Aulum er afsluttet og specialdepotet dermed overgår til passiv tilstand.

- afgørelse med klageregler
- bilag