Kommunekemi a/s: Opstart af revurdering af miljøgodkendelse til modtagelse af flydende affald

24-05-2011

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af modtagelse af flydende affald på Kommunekemi a/s op til en rutinemæssig revurdering. Fristen for kommentering udløber d. 21. juni 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af modtagelse af flydende affald på Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse af aktiviteten.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. nr. 7254 4000 eller . Disse skal være modtaget senest den 21. juni 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.