KMC Derivat: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

04-05-2011

Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse til KMC Derivat; Markedspladsen 7, Brande til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder til etablering af ny produktionsbygning med tilhørende lager og pakkeri.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny produktionsbygning (CWS 2) med tilhørende bygning til lager og pakkeri, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

- tilladelse