KMC Derivat: Afgørelse om ikke VVM-pligt

04-05-2011

Miljøstyrelsen har meddelt KMC Derivat, Markedspladsen 7, Brande, at etablering af ny produktionsbygning (CWS 2) ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen har afgjort at anmeldelse fra KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande om etablering af ny produktionsbygning (CWS 2) med tilhørende bygning til lager og pakkeri ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. BEK. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt