Indkaldelse af ideer og forslag vedr. udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP) på Statens Serum Institut.

10-05-2011

Udvidelse af MPP anlægget på Statens Serums Institut er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af om udvidelsen af produktionen i MPP anlægget har virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Udvidelse af MPP anlægget på Statens Serums Institut er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af om udvidelsen af produktionen i MPP anlægget har virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplægget
Bygherrens anmeldelse
Placering af fabrikken
Område og indretning
Trykforhold
Alternative placeringer på SSI

Materialet kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Roskilde senest den 8. juni 2011 og skal sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
e-post:
Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr. MST-1459-00001.