Holstebro Kommune, Naur Losseplads: Ændring af egenkontrolprogram for grundvand

18-05-2011

Holstebro Kommune er meddelt afgørelse vedr. ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads, Vembvej 12, 7500 Holstebro.

Den lukkede Naur Losseplads på Vembvej, Holstebro, fik af Ringkøbing Amt godkendt et overvågningsprogram for grundvandet omkring pladsen i 2002.

Miljøstyrelsen har på baggrund af reglerne i Bekendtgørelse om Deponeringsanlæg revurderet egenkontrolprogrammet og sat nye vilkår for en forsat overvågning af grundvandskvaliteten ved lossepladsen.

Afgørelsen er truffet efter § 72 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse med klagevejledning her.