Hasle Bakkelandskab: Afgørelse om overgang til passiv drift

11-05-2011

Århus Kommune er meddelt afgørelse om, at Hasle Bakkelandskab, Jernaldervej 951-955, Århus V, overgår til passiv drift.

Hasle Bakkelandskab ved Jernaldervej, Århus V, blev godkendt af Århus Amt som specialdepot for lettere forurenet jord i 1998.

Miljøstyrelsen har på baggrund af reglerne i Bekendtgørelse om Deponeringsanlæg afgjort, at specialdepotets efterbehandlingsperiode er afsluttet og specialdepotet dermed overgår til passiv drift.

Se afgørelse med klagevejledning her.