Dong Energy Power A/S, Grenaa Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse

31-05-2011

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Power A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, Kalorievej 11, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til, at grænsen for indholdet af CO i røgen lempes om sommeren, når anlægget kører på lav last.

Miljøstyrelsen har givet DONG Energy Power A/S, Grenaa Kraftvarmeværk, Kalorievej 11, 8500 Grenaa miljøgodkendelse til, at grænsen for indholdet af CO i røgen lempes om sommeren, når anlægget kører på lav last.

- miljøgodkendelse
- bilag