Bavarian Nordic. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

25-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic, Bøgeskovvej 9, Kvistgård kan opstille tre ekstra lagercontainer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic, Bøgeskovvej 9, Kvistgård kan opstille tre ekstra lagercontainer, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 23. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk