BAC Corrosion Control A/S, tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

18-05-2011

Miljøstyrelsen Roskilde, har truffet afgørelse om, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af produktionen før der er givet en tillægsmiljø-godkendelse til en slyngrenser mere og en profilskærer.

Miljøstyrelsen Roskilde, har truffet afgørelse om, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af produktionen før der er givet en tillægsmiljøgodkendelse til en slyngrenser mere og en profilskærer.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysning med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelsesloves § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 15. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .