Arla Foods AMBA Holstebro Mejeri: Afgørelse om ikke godkendelsespligt samt ikke VVM-pligt

18-05-2011

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods AMBA Holstebro Mejeri kan foretage udvidelse af tankkapacitet, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods AMBA Holstebro Mejeri kan foretage udvidelse af tankkapacitet, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt
- afgørelse om ikke VVM-pligt