Vattenfall Fynsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

01-06-2011

Vattenfall Fynsværket har søgt om miljøgodkendelse til oplagring og genindfyring af bundaske, hvor kulindholdet er for stort til, at asken kan genbruges. Frist for kommentering: 29. juni 2011.

Vattenfall Fynsværket har søgt om miljøgodkendelse til oplagring og genindfyring af bundaske, hvor kulindholdet er for stort til, at asken kan genbruges.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 29. juni 2011. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt inden 10 dage efter anmodning.

Endvidere kan enhver inden 29. juni 2011 anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er herefter ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.