Vald. Birn A/S: Miljøgodkendelse

22-06-2011

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til etablering af en 5.900 liter olietank til dieselolie til tankning af køretøjer.

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til etablering af en 5.900 liter olietank til dieselolie til tankning af køretøjer.

- miljøgodkendelse