Slagteriet Brørup A/S: Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

28-06-2011

Miljøstyrelsen har gennemgået Slagteriet Brørup´s sikkerhedsdokument og har afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår. Klagefristen udløber d. 26. juli 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har gennemgået Slagteriet Brørup´s sikkerhedsdokument og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko. På det grundlag har Miljøstyrelsen afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller senest den 26. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse