Rockwool A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

07-06-2011

Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro miljøgodkendelse til lempelse af støjgrænsen ved naboejendommen Kastanie Allé 4 frem til 1. juli 2016.

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro miljøgodkendelse til lempelse af støjgrænsen ved naboejendommen Kastanie Allé 4 frem til 1. juli 2016.

- miljøgodkendelse

Ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for det midlertidigt forhøjede støjniveau ved Kastanie Allé 4 fra Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- screeningsnotat