Odense Nord Miljøcenter: Tilladelse til deponering af en ny type affald på enhed 2 b

15-06-2011

Miljøstyrelsen Odense har meddelt tilladelse til deponering af en ny affaldstype – materiale brugt ved femstilling af gasser – på enhed 2 b på Odense Nord Miljøcenter. Klagefristen udløber d. 13. juli 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har meddelt tilladelse til deponering af en ny affaldstype – materiale brugt ved femstilling af gasser – på enhed 2 b på Odense Nord Miljøcenter.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder, eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00, eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 13. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse