Novo Nordisk. Miljøgodkendelse - nyt vilkår

29-06-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novo Nordisk A/S, Hallas Alle 1, Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af nedgravet rør ved bygning EF, til kølevand. Klagefrist udløber den 27. juli 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet Novo Nordisk A/S, Hallas Alle 1, Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af nedgravet rør ved bygning EF, til kølevand.

Miljøstyrelsens afgørelse.
Novo Nordisk ansøgning.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 27. juli 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .