Koppers Denmark A/S: Opdateret sikkerhedsrapport

28-06-2011

Koppers Denmark A/S har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld. Frist for kommentering: D. 26. juli 2011.

Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg har i henhold til risikobekendtgørelsens bestemmelser fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Fyns Politi og Miljøstyrelsen Odense.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt.

Retten til at se sagens akter og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen rettes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4000, eller og skal være Miljøstyrelsen Odense i hænde senest den 26. juli 2011.