I/S Fælles Forbrænding: Miljøgodkendelse

14-06-2011

Miljøstyrelsen har givet I/S Fælles Forbrænding, Hvedemarken 13, 9500 Hobro miljøgodkendelse til at sænke forbrændingstemperaturen i sommermånederne, hvor der under lavlast alene brændes biobrændsel på anlægget.

Miljøstyrelsen har givet I/S Fælles Forbrænding, Hvedemarken 13, 9500 Hobro miljøgodkendelse til at sænke forbrændingstemperaturen i sommermånederne, hvor der under lavlast alene brændes biobrændsel på anlægget.
Almindeligt affald henvises i perioden til andre affaldsforbrændingsanlæg.

- miljøgodkendelse