I/S Amagerforbrænding. Miljøgodkendelse

07-06-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til at genanvende virksomhedens spildevand. Samtidigt ophæves tilladelsen til udledning af spildevandet til Margretheholm.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til at genanvende virksomhedens spildevand. Samtidigt ophæves tilladelsen til udledning af spildevandet til Margretheholm.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-jøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 5. juli 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .