Haderslev Kraftvarmeværk: Påbud om akkrediteret måling af dioxin

07-06-2011

Påbud om akkrediteret måling af dioxin en gang pr. måned i 2 måneder og efterfølgende to målinger hver 2. måned på ovnlinje 1. Klagefristen udløber d. 5. juli 2011 kl. 16.00.

Afgørelse