Credin A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

29-06-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Credin A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet en miljøgodkendelse til ansøgt allergen-neutral produktion.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Credin A/S, Palsgaardvej 12, 7130 Juelsminge kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny bygning til udvidelse af lager og produktionsfaciliteter til allergen-neutral produktion, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på her:

Afgørelse