Credin A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

29-06-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at etablering hos Credin A/S af nye lager- og produktionsfaciliteter til allergen-neutral produktion ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at anmeldelse fra Credin A/S om etablering af nye lager- og produktionsfaciliteter til allergen-neutral produktion ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

- Afgørelse