Cheminova A/S: Afgørelse om ændring af vilkår for afværgeprojekter

07-06-2011

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre, påbud om ændrede vilkår for kontrol med afværgeprojekter for jord- og grundvandsforurening.

Miljøstyrelsen har givet Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre, påbud om ændrede vilkår for kontrol med afværgeprojekter for jord- og grundvandsforurening.

Det primære formål med afværgeprojekterne er at sikre, at der ikke sker spredning på eller udsivning fra Rønland.

- afgørelse