BAC Corrosion Control A/S. Miljøgodkendelse til udvidelse af produktion

15-06-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med en slyngrenser mere og en profilskærer. Klagefristen udløber den 13. juli 2011 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde har givet BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen med en slyngrenser mere og en profilskærer.

Miljøstyrelsens afgørelse.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, 72 54 43 55 eller og skal være modtaget senest den 13. juli 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .