Amagerforbrænding, Nyt affaldsbehandlingscenter. Forslag til kommuneplantillæg

28-06-2011

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg
samt en vurdering af virkninger på miljøet
(VVM-redegørelse) for nyt affaldsbehandlingsanlæg
på Amagerforbrænding.
Frist for indsiglser og bemærkninger: 29. september 2011

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Nyt Affaldsbehandlingsanlæg på Amagerforbrænding. Baggrunden for planforslaget er, at Amagerforbrænding ønsker at etablere to nye forbrændingsovne til erstatning for de eksisterende 40 år gamle ovne.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.

I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer. Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast  til en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Vælg materialer herunder:

Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 - placering

Bilag 2 - snittegning

Bilag 3 - BAT-redegørelse

Bilag 4 - Miljømåling - ekstern støj

Bilag 5 - OML

Bilag 6 - recipientfortynding

Bilag 7 - overfladevand

Miljøgodkendelse incl. bilag B, C og D

Forslag til kommuneplantillæg

Ikke-teknisk resumé

VVM redegørelse

Visualiseringer

Sideløbende med denne høring har Københavns Kommune et kommuneplantillæg for Kraftværkshalvøen samt en lokalplan for området i høring. Der henvises til Københavns Kommunes hjemmesider  og www.blivhoert.kk.dk

Borgermøde
Københavns Kommune og Amagerforbrænding inviterer til borgermøde tirsdag den 23. august 2011 kl. 18.30-21.00 på Amagerforbrændings anlæg, Kraftværksvej 31, Kbh. S. Miljøstyrelsen vil være til stede ved borgermødet.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes
til Miljøstyrelsen Roskilde frem til torsdag den 29. september 2011. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og  endes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, tlf. 7254 4000, e-post: . Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1459-00005.