Slagteriet Brørup A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

12-07-2011

Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S miljøgodkendelse til at øge produktionen fra 19.000 slagtesvin pr. uge til 30.000 slagtesvin pr. uge. Miljøstyrelsen har endvidere truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for produktionsudvidelsen. Klagefristen udløber d. 9. august 2011 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt
Begge Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder. Offentligheden har hel eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup miljøgodkendelse til øge produktionen fra 19.000 slagtesvin pr. uge til 30.000 slagtesvin pr. uge.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 9. august 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for produktionsudvidelsen på Slagteriet Brørup A/S.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til . Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 9. august 2011.

For begge afgørelser gælder:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Miljøgodkendelse
Afgørelse om ikke VVM-pligt