Emmelev A/S: Afgørelse om at miljøvurdering af kommuneplantillæg kan undlades

19-07-2011

Miljøstyrelsen Odense har den 19. juli 2011 offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af produktionen på virksomheden Emmelev A/S. Miljøstyrelsen afgør, at en miljøvurdering af kommuneplantillægget kan undlades. Klagefrist: 15. august 2011.

Miljøstyrelsen Odense har den 19. juli 2011 offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg  for udvidelse af produktionen  på virksomheden Emmelev A/S.

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer ikke i kommuneplanens rammebestemmelser. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en miljøvurdering af kommuneplantillægget kan undlades i henhold til miljøvurderingslovens § 3. Denne afgørelse er klageberettiget.

Se Forslag til kommuneplantillæg og klagevejledning