Dong Energy A/S, Horsens Kraftvarmeværk: Afgørelse

27-07-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at vilkåret vedrørende befæstelse af mellemlageret samt vilkåret vedrørende overholdelse af emissionsgrænseværdierne for gasturbinen Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens ændres.

Miljøstyrelsen har afgjort, at vilkåret vedrørende befæstelse af mellemlageret samt vilkåret vedrørende overholdelse af emissionsgrænseværdierne for gasturbinen Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens ændres.

- afgørelse vedr. ophør af mellemlager
- afgørelse vedr. emissionsgrænseværdier for gasturbine