Danisco A/S, Grindsted: Ansøgning om miljøgodkendelse

27-07-2011

Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til oprensning af Malathion. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, kommentere det eller anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse inden 10. august 2011. Frist for kommentarer: 17. august 2011.

Danisco A/S, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til oprensning af Malathion. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 2 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 17. august 2011, kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.