A/S Jydsk Aluminium Industri: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

13-07-2011

Miljøstyrelsen har meddelt Jydsk Aluminium Industri, Mørupvej 9, Herning tilladelse til af påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse til udvidelse af kernekapacitet.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at A/S Jydsk Aluminium Industri, Mørupvej 9, 7400 Herning kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med virksomhedens udvidelse af kapaciteten for produktion af sandkerner, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse