A/S Jydsk Aluminium Industri: Afgørelse om ikke VVM-pligt

13-07-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at anmeldelse fra A/S Jydsk Aluminium Industri om udvidelse af virksomheden kapacitet for produktion af sandkerner ikke er VVM-pligtigt.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort at anmeldelse fra A/S Jydsk Aluminium Industri om projekt for udvidelse af virksomhedens kapacitet for produktion af sandkerner ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse