Arla Foods amba ARINCO: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

19-07-2011

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba ARINCO, kan foretage etablering af nyt truckværksted/vaskeplads, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt:
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk kan foretage etablering af nyt truckværksted/vaskeplads, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Samtidig er det vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.

- afgørelse om ikke VVM-pligt