AarhusKarlshamn A/S Denmark: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

01-07-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt AarhusKarlshamn A/SDenmark, at ændring af intern håndtering af blegejord ikke er godkendelsespligtigt.

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelse til AarhusKarlshamn A/S Denmark, M.P. Bruunsgade 27, 8000 Århus C om, at ændring af intern håndtering af blegejord ikke er godkendelsespligtigt.

Afgørelsen med klagevejledning kan ses her .