TAS Trekantområdets Affaldsselskab I/S, forbrændingsanlæg: Ansøgning om miljøgodkendelse

12-01-2011

Trekantområdets Affaldsselskab, Bronzevej 6 i Kolding har søgt om miljøgodkendelse til behandling og forbrænding af flere forskellige affaldstyper, end dem der allerede i dag forbrændes. Frist for kommentarer: d. 9. februar 2011

Trekantområdets Affaldsselskab, Bronzevej 6 i Kolding har søgt om miljøgodkendelse til behandling og forbrænding af flere forskellige affaldstyper, end dem der allerede i dag forbrændes.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Disse skal være modtaget senest den 9. februar 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.