Slagteriet Brørup A/S: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

04-01-2011

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Slagteriet Brørup A/S kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etableringen at en akkumuleringstank til spildevand, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber: 25. januar 2011 kl. 16.00.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etableringen at en akkumuleringstank til spildevand, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.  Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøcenter Odense skifter navn til Miljøstyrelsen Odense.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse