Lystrupvejens Fyldplads. Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

13-01-2011

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelse af Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup, op til en rutinemæssig revurdering.
Frist for kommentarer til udkast til afgørelse: 10. februar , kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde tager miljøgodkendelse af Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 3 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde, tlf. nr. 7254 4360 eller senest den 10. februar kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.