DONG Energy Enstedværket: Opdateret sikkerhedsrapport

26-01-2011

DONG Energy har i henhold til risikobekendtgørelsen fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

DONG Energy, Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa har i henhold til risikobekendtgørelsen fremsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Denne rapport omfatter virksomhedens mål og principper for forebyggelse af større uheld og begrænsning af konsekvenserne af sådanne uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne, som er Arbejdstilsynet, Aabenraa Kommune Brand & Redning, Syd- og Sønderjyllands Politi og Miljøstyrelsen.

Enhver har ret til at se den opdaterede sikkerhedsrapport samt sagens akter i øvrigt. Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Henvendelser om at se sagen rettes til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 7254 4000 eller .