DONG Energy A/S - Stigsnæs Askeopfyld. Afgørelse om slutafdækning

12-01-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har givet DONG Energy Power A/S, en afgørelse med vilkår for slutafdækning på specialdepotet Stigsnæs Askeopfyld, Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør. Klagefristen er 9. februar 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har givet DONG Energy Power A/S, en afgørelse med vilkår for slutafdækning på specialdepotet Stigsnæs Askeopfyld, Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.

Afgørelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 4366 eller .

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

For afgørelsen gælder:
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.