Dansk Overflade Teknik A∙S: Ansøgning om miljøgodkendelse

10-01-2011

Dansk Overflade Teknik A∙S har søgt om miljøgodkendelse til nedlæggelse af Scrubber som renser procesluften fra forbehandlingen. Derefter etableres et afkast på samme højde uden rensning. Fristen for kommentering udløber d. 7. februar 2011.

Dansk Overflade Teknik A∙S, Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev har søgt om miljøgodkendelse til nedlæggelse af Scrubber som renser procesluften fra forbehandlingen. Derefter etableres et afkast på samme højde uden rensning. Det nye afkast vil overholde de samme og gældende krav til emission samt immission.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, tlf. 72 54 40 00 eller . Disse skal være modtaget senest den 7. februar 2011 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.