Daka Amba, Løsning: Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

19-01-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelser til Daka Amba, Dakavej 10, Løsning vedr. projekt for opsplitning af produktionen i et afsnit for behandling af hhv. kategori 2 og 3 råvarer.

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen Aarhus har den 22. november 2010 modtaget en anmeldelse fra Daka Amba, Dakavej 10, 8723 Løsning vedrørende et projekt for opsplitning af produktionen i Løsning i et afsnit for behandling af hhv. kategori 2 og 3 råvarer. Projektet indebærer blandt andet etablering af ny råvarehal.

Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

- afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde:
Miljøstyrelsen Aarhus, har truffet afgørelse om, at Daka Amba, Dakavej 10, 8723 Løsning kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med projekt for opsplitning af produktionen i et afsnit for hhv. kategori 2 og 3 råvarer, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Projektet omfatter etablering af ny råvarehal og opstilling af to nye fedttanke.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde