CP Kelco Aps, Ll. Skensved. Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde vedr. oplagring af ammoniak

08-01-2011

Miljøstyrelsen Roskilde, har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med forbedring af oplagring af ammoniak, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 5. februar 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde, har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Ll. Skensved kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med forbedring af oplagring af ammoniak, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på tlf. 72 54 43 51 eller .

Klagevejledning
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. februar 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.