Cheminova A/S: Afgørelser

17-01-2011

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt 5 afgørelser til Cheminova A/S. Produktionen sker på fabrikken Rønland /Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre).

Miljøcenter Århus har meddelt nedenstående afgørelser til Cheminova A/S. Produktionen sker på fabrikken på Rønland (Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre).

Afgørelser om miljøgodkendelse :
Ændring i tilladt produktionsstørrelse for Fluazinam
Cheminova A/S har miljøgodkendelse til at producere i alt 1200 tons/år af svampemidlerne Flutriafol og Fluazinam, dog maksimalt 200 tons Fluazinam.

MST Århus har nu meddelt miljøgodkendelse til at øge den årlige produktion af svampemidlet Fluazinam til op til 1200 tons/år. Den samlede produktion af Fluazinam og Flutriafol vil fortsat være i alt max. 1200 tons/år.

- afgørelse produktionsstørrelse for Fluazinam
- bilag

Tilladelse til produktion af Penncap-formulering
Mljøgodkendelse til mikrokapselformulering af insekticidet Methylparathion, kaldet Penncap-formulering.

- afgørelse penncap-formuleringer
- bilag

Afgørelser om ikke-godkendelsespligt:
Mere stabil Flutriafolproduktion
Afgørelse om at udførelse af mindre tekniske ændringer for at sikre en   mere stabil produktion afsvampemidlet Flutriafol kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Udvidelse af kemikalielager syd
Afgørelse om at udvidelse af lageret kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse

Produktion af formuleringer med Clomazone
Afgørelse om at fremstilling af blandinger af 120 tons årligt af herbicidet Clomazone kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse