BAC Corrosion Control A/S. Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

19-01-2011

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af produktionen med yderligere 4 ovne.
Klagefrist: 16. februar 2011, kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7-9, 4681 Herfølge kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af produktionen før der er givet en miljøgodken-delse hertil. Anlægget skal udbygges med yderligere 4 ovne.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 72 54 43 55 eller .

Klagevejledning
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret.
Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen, der er den 19. januar 2011